Το ακτινοχειρουργικό σύστημα Edge της Varian που εγκαταστάθηκε στις αρχές του 2024 στην Κλινική «Αγιος Λουκάς», χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει την εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η ακτινοχειρουργική, επιτρέποντάς την εκτέλεση μη- επεμβατικών, ενδοκρανιακών και εξωκρανιακών ακτινοχειρουργικών θεραπειών (SRS/SBRT) με ταυτόχρονο εντοπισμό του όγκου- στόχου σε πραγματικό χρόνο.

Το ακτινοχειρουργικό σύστημα EDGE παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης των ασθενών με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα αλλά και ταχύτητα μειώνοντας έτσι σημαντικά τον χρόνο θεραπείας του ασθενή. Το γεγονός αυτό καθιστά την θεραπεία φιλική προς τον ασθενή ενώ το ακτινοθεραπευτικό τμήμα μπορεί να δεχτεί μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για θεραπεία.

Συγκεκριμένα ο γραμμικός επιταχυντής EDGE:

  • Εναποθέτει την δόση με ακρίβεια σε εντοπισμένους όγκους των πνευμόνων, του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης και άλλων περιοχών του σώματος όπου η ακτινοθεραπεία ενδείκνυται.
  • Υπολογίζει με ακρίβεια τις μεταβολές στην θέση του ασθενή με την βοήθεια της εξεταστικής τράπεζας 6 βαθμών ελευθερίας.
  • Διαθέτει υψηλό ρυθμό δόσης της τάξεως των 2400 MU/min επιτυγχάνοντας μικρούς θεραπευτικούς χρόνους.
  • Διενεργείται έλεγχος ακρίβειας κάθε 10 ms.
  • Πραγματοποιεί ακριβή διαμόρφωση της δέσμης καθώς διαθέτει MLC με φύλλα πάχους 2.5mm.
  • Είναι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε ήδη υπάρχοντες θαλάμους ακτινοθεραπείας.
  • Προσφέρει πλήρες εύρος ενεργειών για δέσμες φωτονίων και ηλεκτρονίων.
  • Διαθέτει επιπλέον δέσμη χαμηλής ενέργειας για απεικόνιση.