Η βραχυθεραπεία είναι η επεμβατική ακτινοβόληση των όγκων εκ των έσω. Δηλαδή, με την τοποθέτηση κλειστών ραδιενεργών πηγών εντός του όγκου ο οποίος ακτινοβολείται απευθείας με πολύ υψηλές δόσεις.  Η Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Βραxυθεραπεία (IGBT – Image Guided Brachytherapy) παρέχει τη δυνατότητα ασφαλέστερης χορήγησης μεγάλων δόσεων ακτινοβολίας στην επιθυμητή, με ακρίβεια καθορισμένη περιοχή, αυξάνοντας τον τοπικό έλεγχο, με περιορισμό των ανεπιθύμητων παρενεργειών και βελτίωση της επιβίωσης.

Η βραχυθεραπεία έχει εφαρμογή στον καρκίνο του προστάτη, στους γυναικολογικούς καρκίνους, ενώ το πεδίο εφαρμογής της διαρκώς διευρύνεται.

Καθοριστικός παράγοντας της εφαρμογής της βραχυθεραπείας, είναι η εξειδίκευση και εμπειρία του Ακτινοθεραπευτή – όπως ισχύει για την Δρ. Δέσποινα Μισαηλίδου – και ο σύγχρονος εξοπλισμός, τον οποίο διαθέτει η Κλινική «Άγιος Λουκάς», της οποίας έχει αναλάβει τη διεύθυνση.

Το σύστημα βραχυθεραπείας BRAVOS™ της αμερικανικής εταιρείας VARIAN, συνδυάζει την εμπειρία περισσότερων από 50 χρόνων στη βραχυθεραπεία με την κλινική εμπειρία των γιατρών, έχοντας ως γνώμονα τον ασθενή. Το BRAVOS™ είναι αποτελεσματικό, ενοποιημένο και εύχρηστο.

Το σύστημα μεταφόρτισης BRAVOS είναι στηριγμένο σε τρεις κρίσιμους πυλώνες:

Αποτελεσματικότητα

  • Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη βελτιστοποιεί τη συνολική θεραπεία, από τον σχεδιασμό ως την χορήγηση της δόσης
  • Η λίστα ελέγχου πριν από τη θεραπεία μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί επανέλεγχο και ηλεκτρονική υπογραφή πριν την θεραπευτική εφαρμογή, δημιουργώντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα
  • Το σύστημα BRAVOS με το αυτοματοποιημένο σύστημα επαλήθευσης θέσης CamScale™, παρέχει εργαλεία για την οπτικοποίηση και την επαναβαθμονόμηση της πηγής, ενώ δίνει τη δυνατότητα για απλή, γρήγορη και ακριβή επαλήθευση της θέσης της πηγής η οποία μπορεί να καταγραφεί

Ενοποίηση

  • Το BRAVOS είναι πλήρως ενοποιημένο με το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας Eclipse 3D BrachyVision, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ολοκληρωμένων πλάνων θεραπείας
  • Το BRAVOS είναι πλήρως ενοποιημένο τόσο με το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας Eclipse όσο και με το δίκτυο μεταφοράς και διαχείρισης δεδομένων και εικόνων ARIA, παρέχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης του ασθενούς από την αρχική διάγνωση έως και την παρακολούθηση μετά τη θεραπεία

Ευχρηστία

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος μέσω της οθόνης αφής παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες της θεραπείας του ασθενούς εντός του δωματίου θεραπείας