Πανελλήνιο συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας το οποίο για πρώτη φορά το 2018 ενσωμάτωσε και το 24ο Συνέδριο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, ως συμβολική δράση για την κοινή πορεία των δύο βασικών ογκολογικών ειδικοτήτων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών με νεοπλασματική νόσο.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018 στη Θεσσαλονίκη. Η Δρ. Δέσποινα Μισαηλίδου, συμμετείχε στο προεδρείο στρογγυλής τράπεζας για την ανοσοθεραπεία.