Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ,ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ