ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ- ΣΤΑΔΙΟ Ι ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ