ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ /ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ