ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ακτινοθεραπεία/χημειοθεραπεία υψηλού κινδύνου καρκίνου ενδομητρίου